Event biznesowy taneczne kalambury  to autorski warsztat połączenia tańca i znanej gry kalambury. To co proponujemy  jest naszą wersją, która sprawia że w zespole pojawia się pozytywna energia, entuzjazm, ogromne pokłady kreatywności . To co niezwykle istotne zespół pracuje jako grupa, aby móc sprostać wyzwaniom.

Taniec to ruch, który zawsze był łączony z emocjami i pisaniem przez tancerza swoich własnych historii. Każdy na swój sposób właśnie w tańcu przekazuje więcej niż mu się wydaje.

W tym wyjątkowym  warsztacie łączymy naukę prostych kroków tanecznych z umiejętnością wyrażania nie tylko emocji. To nietypowe taneczne kalambury, które rozbawi grupę i otworzy na ciekawe doznania artystyczne.

Nietypowe warsztaty są w całości nastawionone na otworzenie każdego z uczestników, wykrzesanie w nich radości oraz  odkrycie przyjemności z tańca.

Informacje organizacyjne niezbędne do planowania integracji

Ilość uczestników: 

-Zaprojektowano na od 20 do 100 osób

Przewidywany czas:

–  do 2,5 godzin

Ilość koordynatorów niezbędnych do realizacji gry terenowej: od 2. Powyżej 30 osób ilość koordynatorów wzrasta o jedną osobę na  15 uczestników.

Teren: Ten ekscytujący event może być realizowany w formule indoor –w dużej sali lub na zewnątrz  na płaskim terenie.

Etapy integracji

Pierwszy etap

To uświadomienie uczestnikom poprzez pokazy zawodowych tancerzy jak wiele jest  możliwości wyrazu w tańcu.

Drugi etap to rozgrzewka.

Ten etap ma za zadanie otworzyć wszystkich uczestników i sprawić, aby zaczęli po prostu doskonale się bawić, pozbywając własnych barier. Zabawy koordynacji ruchowej i nauka wykorzystywania własnego ciała jest inspirowana  muzyczno-psychologiczną metoda TaKeTiNa. Obserwujemy na tym etapie znaczny przyrost energii i stopniowe uwalnianie entuzjazmu grupy.

Etap nauki prostych kroków

W tym celu profesjonalni tancerze prowadzą  w podgrupach pokazy  prostych kroków.

Ostatni etap

 Wspólnie z własnym instruktorem grupa  ma za zadanie zaprezentować przez taniec sytuacje, którą  wylosuje.

Etap  przygotowania przez grupę pokazu tańca, wyrażającego bez słów sytuację którą wylosowali jest etapem twórczej a zarazem aktywnej pracy. Gdy grupy przygotują już swój taniec, każda z nich będzie miała za zadanie wypowiedzieć się co  grupa inna pokazuje tańcem. Grupa może to zrobić  poprzez podniesienie w górę  jednej z 5 tablic.

Każda tablica to zapis jednej z 5 losowanych sytuacji.

To integracja, która pozwala uczestnikom świetnie się bawić i zwiększyć samoświadomość w kontekście wykorzystania  wpływu ciała na przekaz informacji.